Новини и обяви

 

29 юни - Национален ден на безопасността на движението по пътищата

Под надслов "За една безопасна ваканция - спазвай правилата, бъди отговорен!" в нашето училище беше отбелязан 29 юни - Национален ден на безопасността на движението по пътищата. Своите знания, свързани с правилата за движение, учениците демонстрираха в различни занимателни и образователни игри - редиха пъзели, откриваха думи, представяха различни пътни ситуации. Своите умения премериха и майсторите -велосипедисти. Всеки ученик си тръгна и със специално подготвена брошура с правила за едно безопасно лято.

 

 

 

 

 

16.11.2021

 СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че присъственият образователен процес се възобновява, считано от 16.11.2021г. за следните паралелки:
I - IV, II и III.

Моля, родителите на децата от тези паралелки, подали декларация за съгласие за тестване, да водят децата си в училище до 7:45 часа в дните, определени за тестване.
За следващите дни, определени за тестване, ще получавате информация от класните ръководители.
      От ръководството

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за присъствения образователен процес за учениците от V, VI и VII клас се въстановява на ротационен принцип, смитано то 16.11.2021 г, при спазване на следния график за ротационно обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии:


 

от 16.11.2021 г
до 22.11.2021 г

от 23.11.2021 г
до 29.11.2021 г

Паралелки
в ОРЕС

Паралелки – присъствено обучение

Паралелки в ОРЕС

Паралелки – присъствено обучение

7 клас

5 и 6 клас

5 и 6 клас

7 клас

 

От ръководството

 

 

01.09.2021
ОБЯВА за провеждане на подбор за длъжността"Образователен медиатор"

 

22.03.2021
         На 18 март учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Ценово, обл. Русе отбелязаха Световния ден на рециклирането. Всички ученици се включиха с желание и ентусиазъм. Работиха с голямо желание и на практика показаха уменията си за рециклиране на отпадъци. В дните предшестващи събитието в училището бяха организирани работилници за рециклиране и различни арт-инициативи, посветени на нуждата от намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране.
         На специално организиран урок най-малките ученици разбраха как да се грижим за околната среда, като изхвърляме отпадъците разделно. С интерес гледаха предложените ни от вас видеа. Научиха правилата за разделно събиране на отпадъци и защо всъщност е необходимо това. Особено бяха впечатлени от периода на разпадане на отпадъците и  изявиха желание да си направят несесер от пластмасова бутилка и кутия за сладки изненади, които бяха предложени във видеото. В края на урока всички заедно дискутирахме по въпроса „Какво би ни казала природата, ако можеше да говори?“ .Имаха възможност и да затвърдят наученото чрез различни образователни игри.
        Учениците от 2 клас забавляваха своите съученици с представеното от тях модно ревю от рециклирани материали и получиха много аплодисменти.
        Учениците от 5-7 клас гледаха филми за намаляване на отпадъците и последиците от замърсяването, след което проведоха дискусия по темата. С изненада разбраха, че най-модерният завод за преработка на битови отпадъци в Европа се намира именно в България.
        В училището беше подредена изложба от изделия, изработени от учениците, която включва изделия от хартия, пластмаса и метал. Специални кошчета за разделно събиране на отпадъци бяха поставени на видно място в училището. Особено впечатлени от кошчетата бяха най-малките ученици, като цял ден „храниха“ Хартояд, Пластоядка и Стъклояд.
        Благодарим за предоставените идеи и видеа за отбелязване на Световния ден на рециклирането!

 

            

 

04.03.2021
На 26.02.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово ученици от пети до седми клас се включиха в националното състезание по безопасност на движението по пътищата. Бяха сформирани 3 отбора – по един ученик от 5, 6 и 7 клас и по един резервен състезател от 7 клас. Ръководители на отборите бяха учители от училището. Училищният кръг на състезанието се проведе в две етапа – писмен и практически тест. Писменият тест беше съставен от училищната комисия по БДП. Участниците от всички отбор отговаряха на 25 въпроса в рамките на 25 минути. За практическата част на състезанието беше изградено трасе, което включваше различни препятствия: окачени летви с разположени под тях конуси, дъска с ограничения, преместване на чаша с вода, две ограничаващи дъски и система от ограничаващи дъски, слалом между 5 конуса, стойка с верига, люлееща се дъска, терен с неравности, прескок на широка летва. По един представител от отбор премина по трасето с велосипед в рамките на 15 минути. Комисия по оценяването следеше дали състезателите изпълняват правилно елементите от практическия тест.
В практическата част най-добре се представи Николай Миланов – 6 клас, който премина трасето без наказателни точки. С това той помогна на отбора си да завоюва първо място в крайното класиране.

            

 

08-09-2020
Обява за провеждане на подбор за длъжността "Образователен медиатор" по проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

 

08.04.2020
Уважаеми родители,
Въвеждането на извънредно положение и прилагането на дистанционно обучение постави в нова ситуация всички участници в образователния процес - уучители, ученици и родители. За всички нас това е един нов и непознат начин на работа. За това са необходими търпимост и толерантност между всички - родители, учители и ученици. За подобряване на качеството и ефективността на обучението в електронна среда, Ви молим да отговорите на въпросите в анкета по-долу.
Анонимността Ви е гарантирана!
https://docs.google.com/forms/d/12RA6yru53x3Jq8bfHHrmR1KvWItK8-VN-mk49DIA2eU/edit

 

 

4.03.2020
Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.март 2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват.

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърдяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
•  Насърчавайте детето да бъде активно.
•  Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
•  Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
•  Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
•  Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 

21-05-2019
ЗАПОВЕД

За избор на заявител по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебните 2019/2010, 2020/2021, 2021/2022 години.

 

 

02.05.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебните 2019/2010, 2020/2021, 2021/2022 години.