Квалификация

 

Тема на обучението: STEM базирано обучение – казуси и симулирани ситуации
Място на провеждане -  синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams и платформа за онлайн обучение BlackBoard 
Период на провеждане – 12.11.2022
Начален и краен час - 09:00 часа
Наименование на обучителната организация – ЦПО „Професия 21 век“
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 1

Тема на обучението: STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина/началното училище
Място на провеждане -  синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 
Период на провеждане – 19.11.2022
Начален и краен час - 09:00 часа
Наименование на обучителната организация - РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 1

Тема на обучението: Проектно-базирано обучение с интегриране на информационните технологии в начален етап
Място на провеждане -  синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams 
Период на провеждане - 19.11.2022
Начален и краен час - 09:00 часа
Наименование на обучителната организация - РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 1

 

 

Тема на обучението: Иновативни техники в приобщаващото образование – работа с етнически малцинства и деца със СОП
Място на провеждане -  синхронно в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams и платформа за онлайн обучение BlackBoard 
Период на провеждане - 26.11.2022
Начален и краен час - 09:00 часа
Наименование на обучителната организация - ЦПО „Професия 21 век“
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 1